Anjas Värld

Att göra hemsidor är en kreativ hobby där jag får utlopp för mitt behov av att göra världen vackrare, samtidigt som det är ett spännande hantverk att skriva program, att skapa någonting komplicerat ur tomma intet.

Jag fortsätter att utveckla mina kunskaper i webbprogrammering, webbdesign och webbutveckling efterhand som jag hittar inspiration.

affärsidé

demos

curriculum vitae

Ambition

Min ambition är att göra snygga, praktiska, användarvänliga hemsidor med en personlig prägel. Tekniken bakom ska vara så enkel som möjligt, och ordnad på ett tydligt och logiskt sätt, eftersom att detta underlättar det långsiktiga underhållet av sidan. Mina hemsidor ska fungera i alla de vanligaste webläsarna, som t.ex: Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Apple Safari. Hemsidan måste vara tillgänglig för alla oavsett vilken webläsare man har och hur denna är inställd. Även specialwebläsare för synskadade etc. ska ha en rimlig chans. Dessutom gör jag bara websidor som följer W3C:s standard. Detta är en kvalitetssäkring och du kan själv lätt kontrollera om en websida lever upp till W3C:s standard genom att validera den. En bra websida är dessutom lätt att förstå sig på och har en logisk uppbyggnad som gör informationen lätt att hitta. En websida vilar alltså på tre ben: Tekniken, designen och informationens organisering. Alla tre är lika viktiga för att sidan ska fungera optimalt både för sidans ägare och för användaren.

tillbaka upp

Demos

Här är några exempel på hemsidor jag har snickrat ihop.

Jag strävar efter att få form och innehåll att harmoniera och förmedla samma budskap och känsla. Det är också viktigt att hemsidans ägare känner att hemsidan reflekterar deras smak och behov.

tillbaka upp

Curriculum Vitae

Malmö Högskola: Webbutveckling - grundkurs, 5p (7,5 hp)

Malmö Högskola: Webbutveckling - fortsättningskurs, 5p (7,5 hp)

Umeå Universitet: CSS-baserad webdesign, 5p (7,5 hp)

Umeå Universitet: Webbdesign med JavaScript och Document Object Model, 5p (7,5 hp)

Linköpings Universitet: Webbprogrammering och databaser (PHP och MySQL), 5p (7,5 hp)

tillbaka upp

© Anja Ferm Gustafsson 2006